SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha concedit, en aquest Ajuntament, diverses subvencions:

  • Import de 37.126,50 € per a destinar-la a despeses corrents, camins i secretaria.
  • Import de 7.200,00 € per a destinar-la a despeses d’inversió.
  • Import de 5.863,50 € per a destinar-la a despeses culturals.
  • Import de 662,59 € per a destinar-la a noves tecnologies.
  • Import de 2.500,00€ per a destinar-la a condicionament i millora d’instal·lacions esportives.
  • Import de 493,33 € per a destinar-la a promoció activitat física.
  • Import de 20.973,96 € fons extraordinari 2023.
  • Import de 1.000,00 € per a cooperació esportiva.
  • Import de 2.730,00 € per a la fira de la mel 2023.