SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha concedit, en aquest Ajuntament, diverses subvencions:

  • Import de 33.226,50 € per a destinar-la a despeses corrents
  • Import de 1.100,00 € per a destinar-la a l’arranjament de camins
  • Import de 10.000,00 € per a destinar-la a Secretaria-Intervenció
  • Import de 5.863,50 € per a destinar-la a despeses culturals
  • Import de 662,59 € per a destinar-la a noves tecnologies
  • Import de 1.145,83 € per a destinar-la a condicionament i millora d’instal·lacions esportives
  • Import de 3.690,00 € per a destinar-la a participació ciutadana 2022.