KMINART 2024

El Festival que fusiona Art i Senderisme ja és aquí! Cartell KMINART 2024 Bases del concurs artístic KMINART 2024  

SUBVENCIONS DIPSALUT

L’Organisme autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), ha concedit a l’Ajuntament de Crespià, les subvencions següents: Pm07. Subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments, per import de 1.038,88 euros. Pt10. Suport econòmic a les actuacions per la lluita i control de plagues urbanes pels exercicis 2022 […]

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha concedit, en aquest Ajuntament, diverses subvencions: Import de 37.126,50 € per a destinar-la a despeses corrents, camins i secretaria. Import de 7.200,00 € per a destinar-la a despeses d’inversió. Import de 5.863,50 € per a destinar-la a despeses culturals. Import de 662,59 € per a destinar-la a noves tecnologies. Import […]

CANVIS HORARI DISPENSARI LOCAL

Segons ens han informat des de CAP – ABS BANYOLES, a partir de la setmana del 7 de novembre hi haurà els següents canvis al Consultori Local de Crespià. La metgessa Pilar Font Roura i la infermera Carme Zagarriga seran les persones encarregades per portar a termes totes les activitats pròpies de l’Atenció Primària de […]

ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN FEM COMPANYIA

Aquest dia 12 de setembre s’iniciarà l’activitat de Fem Memòria a les 15:30 en el Casal. Veure programa.   Aquest dia 29 de setembre s’iniciarà l’activitat de Fem Smartphone a les 10:00 en el Casal. Veure programa.

COMUNICATS OFICIALS – Prevenció Coronavirus SARS-CoV-2

QÜESTIONARIS : SOBRE ÚS DE MASCARETES:     08/07/2020     21/05/2020 SOBRE RESTRICCIONS FASE 3 :     15/06/2020 SOBRE RESTRICCIONS FASE 2 :     08/06/2020     31/05/2020 SOBRE RESTRICCIONS FASE 1 :     20/05/2020     17/05/2020 SOBRE REOBERTURA DEL COMERÇ MINORISTA I SERVEIS:     03/05/2020 SOBRE SORTIDA AL CARRER:     01/05/2020(nens)     01/05/2020     25/04/2020(nens) SOBRE LES RESTRICCIONS D’ACTIVITATS:     30/10/2020     […]

NOTA INFORMATIVA: SUBVENCIONS

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió celebrada el dia 3 de maig de 2018, ha acordat concedir, a l’Ajuntament de Crespià, les subvencions següents: Exp. Núm.       Concepte                                            […]

1 2