FIRA DE LA MEL 2025

Aquest proper any 2025 celebrarem la XLIV Fira de la Mel els dies 22 i 23 de febrer. Per més informació cliqueu aquí.

SUBVENCIONS DIPSALUT

L’Organisme autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), ha concedit a l’Ajuntament de Crespià, les subvencions següents: Pm07. Subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments, per import de 1.038,88 euros. Pt10. Suport econòmic a les actuacions per la lluita i control de plagues urbanes pels exercicis 2022 […]

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha concedit, en aquest Ajuntament, diverses subvencions: Import de 37.126,50 € per a destinar-la a despeses corrents, camins i secretaria. Import de 7.200,00 € per a destinar-la a despeses d’inversió. Import de 5.863,50 € per a destinar-la a despeses culturals. Import de 662,59 € per a destinar-la a noves tecnologies. Import […]

CANVIS HORARI DISPENSARI LOCAL

Segons ens han informat des de CAP – ABS BANYOLES, a partir de la setmana del 7 de novembre hi haurà els següents canvis al Consultori Local de Crespià. La metgessa Pilar Font Roura i la infermera Carme Zagarriga seran les persones encarregades per portar a termes totes les activitats pròpies de l’Atenció Primària de […]

ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN FEM COMPANYIA

Aquest dia 12 de setembre s’iniciarà l’activitat de Fem Memòria a les 15:30 en el Casal. Veure programa.   Aquest dia 29 de setembre s’iniciarà l’activitat de Fem Smartphone a les 10:00 en el Casal. Veure programa.

SERVEI GRATUÏT DE GUARDA INFANTIL

Per a les famílies dels municipis d’Esponellà i Crespià, aquest servei serà els dimarts a la tarda a l’Espai 1 d’octubre d’Esponellà, prèvia inscripció. Informació i inscripcions al 685596634 o tempsxcures@plaestany.cat Veure el programa.

1 2