KMINART 2024

El Festival que fusiona Art i Senderisme ja és aquí! Cartell KMINART 2024 Bases del concurs artístic KMINART 2024  

FIRA DE LA MEL 2025

Aquest proper any 2025 celebrarem la XLIV Fira de la Mel els dies 22 i 23 de febrer. Per més informació cliqueu aquí.

SUBVENCIONS DIPSALUT

L’Organisme autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), ha concedit a l’Ajuntament de Crespià, les subvencions següents: Pm07. Subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments, per import de 1.038,88 euros. Pt10. Suport econòmic a les actuacions per la lluita i control de plagues urbanes pels exercicis 2022 […]

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha concedit, en aquest Ajuntament, diverses subvencions: Import de 37.126,50 € per a destinar-la a despeses corrents, camins i secretaria. Import de 7.200,00 € per a destinar-la a despeses d’inversió. Import de 5.863,50 € per a destinar-la a despeses culturals. Import de 662,59 € per a destinar-la a noves tecnologies. Import […]

CANVIS HORARI DISPENSARI LOCAL

Segons ens han informat des de CAP – ABS BANYOLES, a partir de la setmana del 7 de novembre hi haurà els següents canvis al Consultori Local de Crespià. La metgessa Pilar Font Roura i la infermera Carme Zagarriga seran les persones encarregades per portar a termes totes les activitats pròpies de l’Atenció Primària de […]

ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN FEM COMPANYIA

Aquest dia 12 de setembre s’iniciarà l’activitat de Fem Memòria a les 15:30 en el Casal. Veure programa.   Aquest dia 29 de setembre s’iniciarà l’activitat de Fem Smartphone a les 10:00 en el Casal. Veure programa.

1 2