SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha concedit, en aquest Ajuntament, diverses subvencions: Import de 33.226,50 € per a destinar-la a despeses corrents Import de 1.100,00 € per a destinar-la a l’arranjament de camins Import de 10.000,00 € per a destinar-la a Secretaria-Intervenció Import de 5.863,50 € per a destinar-la a despeses culturals Import de 662,59 € […]

CANVIS HORARI DISPENSARI LOCAL

Segons ens han informat des de CAP – ABS BANYOLES, a partir de la setmana del 7 de novembre hi haurà els següents canvis al Consultori Local de Crespià. La metgessa Pilar Font Roura i la infermera Carme Zagarriga seran les persones encarregades per portar a termes totes les activitats pròpies de l’Atenció Primària de […]

ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN FEM COMPANYIA

Aquest dia 12 de setembre s’iniciarà l’activitat de Fem Memòria a les 15:30 en el Casal. Veure programa.   Aquest dia 29 de setembre s’iniciarà l’activitat de Fem Smartphone a les 10:00 en el Casal. Veure programa.

SERVEI GRATUÏT DE GUARDA INFANTIL

Per a les famílies dels municipis d’Esponellà i Crespià, aquest servei serà els dimarts a la tarda a l’Espai 1 d’octubre d’Esponellà, prèvia inscripció. Informació i inscripcions al 685596634 o tempsxcures@plaestany.cat Veure el programa.

HORARI DEIXALLERIA MÒBIL

L’horari de la deixalleria mòbil per aquest any 2020 és el 2on. divendres feiner de mes a la Plaça Major de 11 a 13 hores. Horari deixalleria comarcal i altres pobles de la comarca. Telèfon deixalleria comarcal: 972 58 18 58