SUBVENCIONS DIPSALUT

L’Organisme autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), ha concedit a l’Ajuntament de Crespià, les subvencions següents:

  • Pm07. Subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments, per import de 1.038,88 euros.
  • Pt10. Suport econòmic a les actuacions per la lluita i control de plagues urbanes pels exercicis 2022 i 2023, per import de 4.509,91 euros.
  • Subvenció per inversions en el Consultori Local de Crespià (SACI), per import de 1.143,83 euros.
  • Subvenció per al finançament de despeses derivades del funcionament ordinari del Consultori local de Crespià (SAC), per import de 2.136,23 euros.