NOUS HORARIS DE LA TEISA (només dies feiners)

Pots trobar més informació dels nous horaris dins d’aquesta notícia.

DIRECCIÓ BANYOLES:        
Figueres(estació

 

d’autobusos)

Vilafant Avinyonet dePuigventós

 

(Mas Pau)

Navata CRESPIÀ Esponellà Melianta Banyoles(centre)
07:00 07:10 07:12 07:15 07:25 07:30 07:37 08:00
11:00 11:10 11:12 11:15 11:25 11:30 11:37 12:00
13:00 13:10 13:12 13:15 13:25 13:30 13:37 14:00
17:00 17:10 17:12 17:15 17:25 17:30 17:37 18:00
               
               
DIRECCIÓ FIGUERES:        
Banyoles

 

(centre)

Melianta Esponellà CRESPIÀ Navata Avinyonet

 

Puigventós

(Mas Pau)

Vilafant Figueres

 

(estació

d’autobusos)

09:30 09:40 09:47 09:50 10:00 10:05 10:10 10:30
12:00 12:10 12:17 12:20 12:30 12:35 12:40 13:00
16:00 16:10 16:17 16:20 16:30 16:35 16:40 17:00
17:30 17:40 17:47 17:50 18:00 18:05 18:10 18:30

Nous horaris a partir 21/02/22

El Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya ha pres mesures restrictives pel pas del pont.

Atenent informes tècnics on consta un deteriorament del pont, la Generalitat estudia les reparacions a fer i l’opció d’un nou pont.

Actualment, fins que es resolgui la problemàtica, el pas pel pont està prohibit a tot vehicle que tingui una MMA superior a 12 Tn.