Equip de govern

Francesc Xavier Quer Bosch (CM)

Alcalde. Governació, Protecció Civil i Acció Social i Salut.

ajuntament@crespia.cat


Alfons Menció Juanmiquel (CM)

Regidor. Urbanisme, Obres i Serveis, i Patrimoni Municipal.

Joan Llorens Naspleda (CM)

Regidor. Joventut, Esports, Hisenda i Medi Natural.

Gerard Sureda Solà (CM)

Regidor. Ensenyament, Festes i Promoció Turística i Cultural.

Thomas Jonny Chris Buvé (CM)

Regidor. Promoció Turística, Cultural, diversitat i Inclusió.