Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de Crespià fins a:

Població     

Banyoles

Besalú

Girona

Olot

Barcelona

Tarragona

Lleida

Distància

10,5 Km

16,4 Km

36,6 Km

37,5 Km

125,2 Km

215,8 Km

259,4 Km