Història

Els primers indicis de poblament de Crespià els trobem en l’important jaciment d’un poblat indígena pre-romà en l’indret del Portell o el Castellar que perdurà fins a època romano-republicana. Crespià està documentat en escrits del segle IX-X entre les possessions de la seu de Girona. Durant el segle XVII Crespià va passar d’ésser un feu eclesiàstic a dependre directament del rei.